Öğrenci Doğum Tarihi• 9. Sınıf Adayları MEB tarafından yapılacak olan LGS sınav sonucuna göre kayıt yaptırabileceklerdir.
• Kabul Sınavı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de tek oturum olarak yapılacaktır.
• Öğrenciler Sınava; “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı” ile birlikte alınacaktır. Sınav Giriş Belgesi veya Nüfus Cüzdanı olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
• Öğrenciler, “Sınava Giriş Belgesini” online kayıt sonrasında yazdırabileceklerdir.
• Kabul sınavına başvuru yapan öğrenci yerine, başka öğrencinin sınava girmesi mümkün değildir, tespit edilen durumlarda sınav geçersiz sayılacaktır.
• Öğrenciler sınava gelirken yanlarında kurşun kalem, kalem açacağı, silgi ve su getirebileceklerdir.
• Öğrenciler sınav salonlarına; cep telefonu, tablet ve her türlü elektronik alet ile cetvel, pergel, gönye ve hesaplama özelliği olan hiçbir aygıt getirmeyecektir.
• Öğrenciler sınav salonunda hazırlanan listede belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır.
• Öğrencilerin sınav başlama saatinden en geç 30 dakika önce belirtilen sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
• Öğrencilerin cevap anahtarında istenilen tüm bilgileri kodlamaları gerekmektedir.
• Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler, sınava alınmayacaktır; geç gelen öğrenciye ek süre verilmeyecektir.
• Sınavdan çıkmak isteyen öğrenciler ilk 30 dakikadan sonra sınavdan çıkabileceklerdir.
• Öğrenci sınav bitiminde soru kitapçığı ve cevap anahtarını salon görevlilerine teslim edecektir.
• Sınavda düzeltme formülü uygulanmayacak olup, değerlendirme doğru yanıtlar üzerinden yapılacaktır. (Yanlışlar doğruyu götürmeyecektir.)